Opnames en Fooie

Voltooide dokumente kan geemail word na: charina@edlenertjies.co.za

 

Bank Besonderhede:

Name: Absa
Rekening Nommer: 260750534
Takkode: 632005
Verwysing: Rek. No. / Kind se Naam en Van

 Fooie 2018

HalfdagR1 800.00 x 11 = R19 800.00

Voldag   – R 2 460.00 x 11 = R27 060.00

FOOIE 2019

Registrasie- en Skryfbehoeftefooi  =  R1650.00 (nie terug betaalbaar)

HALFDAG  – R1400.00 x 12  =  R16 800 per jaar

VOLDAG –    R2200.00 x 12  =  R26 400 per jaar