Vorms en Fooie

Voltooide dokumente kan geemail word na: charina@edlenertjies.co.za

Bank Besonderhede:

Name: Absa
Rekening Nommer: 260750534
Takkode: 632005
Verwysing: Rek. No. / Kind se Naam en Van

 

FOOIE 2021

Registrasiefooi = R1 200.00 per kleuter (nie terug betaalbaar)

Skryfbehoeftefooi  =  R600.00 per kleuter (nie terug betaalbaar)

HALFDAG  – R1 600.00 x 11  =  R17 600 per jaar per kleuter

VOLDAG –    R2 500.00 x 11  =  R27 500.00 per jaar per kleuter