Vorms en Fooie

Voltooide dokumente kan geemail word na: charina@edlenertjies.co.za

 

Bank Besonderhede:

Name: Absa
Rekening Nommer: 260750534
Takkode: 632005
Verwysing: Rek. No. / Kind se Naam en Van

 

FOOIE 2020

Registrasie- en Skryfbehoeftefooi  =  R1800.00 (nie terug betaalbaar)

HALFDAG  – R1520.00 x 12  =  R18 240.00 per jaar

VOLDAG –    R2390.00 x 12  =  R28 680.00 per jaar